Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages en publicaties

  • Gezondheidsverschillen in Den Haag (2022)

    Op welke vijf domeinen kan worden ingezet om gezondheidsverschillen te verkleinen? Deze factsheet laat op basis van gegevens uit 2020 zien hoe het staat met de gezondheidsverschillen in Den Haag. Op basis van eerder onderzoek naar beïnvloedbare factoren worden vervolgens vijf domeinen onderscheiden waarop inzet waarschijnlijk bijdraagt aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. Inclusief referenties voor wie hier meer over wil lezen.

    / Participatie / 242891 kB

  • Armoede en een goed ervaren gezondheid: Wat zijn voorspellende factoren? (2021)

    Over het algemeen hebben mensen die moeite hebben met rondkomen een slechtere gezondheid dan mensen die geen moeite hebben met rondkomen. Tijdens dit onderzoek is gezocht naar kenmerken die geassocieerd zijn met een goede ervaren gezondheid. Gegevens kwamen uit verschillende databronnen (CBS, GGD gezondheidsenquête), en geven mogelijk ingang om de gezondheid van inwoners die moeite hebben met rondkomen te verbeteren.

    / Participatie / 745 kB