Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages en publicaties

 • StadsOase Spinozahof: onderzoek naar positieve invloed stadstuinieren in Den Haag (2023)

  De afdeling Epidemiologie voerde in opdracht van de gemeente Den Haag in 2023 een kwalitatief onderzoek uit naar de StadsOase Spinozahof, een grote, groene gemeenschappelijke tuin midden in het centrum van Den Haag. De stadstuin biedt bezoekers de gelegenheid om (gemeenschappelijk) te tuinieren, deel te nemen aan diverse sociale activiteiten zoals tuinier- en kookworkshops, lunches en sport- en taallessen, en om te ontspannen. Het doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in de invloed van gemeenschappelijk tuinieren en sociaal participeren op de mentale, sociale en lichamelijke gezondheid en leefstijl van de stadstuinders van de Spinozahof. 

  / Participatie / 721 kB

 • Gezondheidsverschillen tussen opleidingen, Den Haag (2012-2022)

  Inwoners van Den Haag met een meer praktische opleiding voelen zich over het algemeen minder vaak gezond dan inwoners met een meer theoretische opleiding. Dit komt overeen 
  met landelijk en internationaal onderzoek. De verwachting was dat gezondheidsverschillen in de toekomst verder zullen toenemen in Nederland. 
  Onderzoek van GGD Haaglanden laat zien dat verschillen in ervaren gezondheid tussen meer praktisch en meer theoretisch opgeleide Haagse inwoners in 10 jaar tijd kleiner zijn geworden. Ondanks de gevonden afname zijn er nog steeds grote verschillen in ervaren gezondheid tussen verschillende opleidingen. De relatie tussen verschillende opleidingen en ervaren gezondheid kon niet verklaard worden door andere onderzochte factoren als demografische kenmerken en sociaaleconomische factoren.

  / Participatie / 214 kB

 • Gezondheidsverschillen in Den Haag (2022)

  Op welke vijf domeinen kan worden ingezet om gezondheidsverschillen te verkleinen? Deze factsheet laat op basis van gegevens uit 2020 zien hoe het staat met de gezondheidsverschillen in Den Haag. Op basis van eerder onderzoek naar beïnvloedbare factoren worden vervolgens vijf domeinen onderscheiden waarop inzet waarschijnlijk bijdraagt aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. Inclusief referenties voor wie hier meer over wil lezen.

  / Participatie / 237 kB

 • Armoede en een goed ervaren gezondheid: Wat zijn voorspellende factoren? (2021)

  Over het algemeen hebben mensen die moeite hebben met rondkomen een slechtere gezondheid dan mensen die geen moeite hebben met rondkomen. Tijdens dit onderzoek is gezocht naar kenmerken die geassocieerd zijn met een goede ervaren gezondheid. Gegevens kwamen uit verschillende databronnen (CBS, GGD gezondheidsenquête), en geven mogelijk ingang om de gezondheid van inwoners die moeite hebben met rondkomen te verbeteren.

  / Participatie / 745 kB