Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages en publicaties

 • Impact corona op mbo-studenten in regio Haaglanden (2024)

  De coronapandemie heeft wereldwijd een enorme impact gehad op de gehele samenleving. Een ingrijpende maatregel die ook in Nederland werd genomen, was het sluiten van onderwijs. De overgang van fysiek naar online onderwijs had grote impact op studenten. GGD Haaglanden deed onderzoek naar deze impact en de doorwerking hiervan op het welbevinden en welzijn van mbo-studenten. Uit focusgroepen met studenten en interviews met onderwijspersoneel, kwam naar voren dat mbo-studenten zich vooral onvoldoende gehoord en begrepen voelden en niet de begeleiding kregen die ze nodig hadden. De plotselinge overgang van fysiek naar onlineonderwijs beïnvloedde niet alleen hun onderwijsprestaties, maar ook hun algemene welzijn en sociale ontwikkeling.

  / Psychische gezondheid / 16632 kB

 • Aanpak suïcidepreventie - pilot SuNa - Wassenaar (2023)

  De gemeente Wassenaar heeft in 2021 de suïcidepreventie aanpak SuNa geïmplementeerd. 
  GGD Haaglanden onderzocht wat deze suïcidepreventie aanpak oplevert voor inwoners en huisartsen en wat er eventueel beter kan. De resultaten van dit kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek staan beschreven in dit rapport. De conclusie is dat de ervaringen met SuNa (zeer) positief zijn. Zowel cliënten als betrokken huisartsen zijn positief over de suïcidepreventie-aanpak. Cliënten zijn zelfs zeer positief. Ze voelen zich gehoord, gesteund en op weg geholpen. 
  De SuNa-casemanager heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Op de vraag of SuNa ze geholpen heeft, antwoorden cliënten volmondig ‘ja’. Huisartsen geven aan dat SuNa hen ontlast, zowel in tijdsbesteding als in het gevoel van verantwoordelijkheid (een huisarts zegt letterlijk: ‘Ik slaap er beter door’). De huisartsen die deelnamen aan de evaluatie van de pilot willen graag dat SuNa wordt voortgezet.
  Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Wassenaar en in samenwerking met Indigo Preventie.

  / Psychische gezondheid / 736992 kB

 • Mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs, Den Haag (2021)

  In 2021 is de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs (MMMS, vaak studentenmonitor genoemd) uitgevoerd. Dat leverde naast deze factsheet voor Den Haag, 2 landelijke deelrapporten op:

  1. Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs. Deelrapport I. Mentale gezondheid (herziene versie) | RIVM

  2. Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs. Deelrapport II. Middelengebruik (herziene versie) | RIVM  

  Voor deze factsheet is uitgegaan van minimaal 200 studenten woonachtig in Den Haag (en minimaal 20 per antwoordcategorie). 

  / Psychische gezondheid / 349197 kB

 • Gezondheidsmeter 2020: Risico op angst en depressie – verdiepende factsheet Delft

  De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de Gezondheidsmeter 2020. Dit is een landelijk onderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd door alle GGD'en in samenwerking met het CBS en RIVM.

  In deze verdiepende factsheet wordt het risico op een angststoornis of depressie van inwoners in Delft in kaart gebracht en vergeleken met de rest van Haaglanden en Nederland. Ook is het percentage inwoners met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie vergeleken met 2016. Daarnaast komt de impact van de coronacrisis op gevoelens van angst en depressie aan bod en wordt uiteengezet wat de achtergrondkenmerken zijn van mensen met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie en wie behoren tot de risicogroepen. Tevens worden indicatoren opgesomd die samenhangen met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie.

  / Psychische gezondheid / 565 kB

 • Gezondheidsmeter 2020: Risico op angst en depressie – verdiepende factsheet Den Haag

  De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de Gezondheidsmeter 2020. Dit is een landelijk onderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd door alle GGD'en in samenwerking met het CBS en RIVM.

  In deze verdiepende factsheet wordt het risico op een angststoornis of depressie van inwoners in Den Haag in kaart gebracht en vergeleken met de rest van Haaglanden en Nederland. Ook is het percentage inwoners met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie vergeleken met 2016. Daarnaast komt de impact van de coronacrisis op gevoelens van angst en depressie aan bod en wordt uiteengezet wat de achtergrondkenmerken zijn van mensen met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie en wie behoren tot de risicogroepen. Tevens worden indicatoren opgesomd die samenhangen met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie.

  / Psychische gezondheid / 581 kB

 • Gezondheidsmeter 2020: Risico op angst en depressie – verdiepende factsheet Leidschendam-Voorburg

  De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de Gezondheidsmeter 2020. Dit is een landelijk onderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd door alle GGD'en in samenwerking met het CBS en RIVM.

  In deze verdiepende factsheet wordt het risico op een angststoornis of depressie van inwoners in Leidschendam-Voorburg in kaart gebracht en vergeleken met de rest van Haaglanden en Nederland. Ook is het percentage inwoners met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie vergeleken met 2016. Daarnaast komt de impact van de coronacrisis op gevoelens van angst en depressie aan bod en wordt uiteengezet wat de achtergrondkenmerken zijn van mensen met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie en wie behoren tot de risicogroepen. Tevens worden indicatoren opgesomd die samenhangen met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie.

  / Psychische gezondheid / 568 kB

 • Gezondheidsmeter 2020: Risico op angst en depressie – verdiepende factsheet Midden-Delfland

  De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de Gezondheidsmeter 2020. Dit is een landelijk onderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd door alle GGD'en in samenwerking met het CBS en RIVM.

  In deze verdiepende factsheet wordt het risico op een angststoornis of depressie van inwoners in Midden-Delfland in kaart gebracht en vergeleken met de rest van Haaglanden en Nederland. Ook is het percentage inwoners met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie vergeleken met 2016. Daarnaast komt de impact van de coronacrisis op gevoelens van angst en depressie aan bod en wordt uiteengezet wat de achtergrondkenmerken zijn van mensen met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie en wie behoren tot de risicogroepen. Tevens worden indicatoren opgesomd die samenhangen met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie.

  / Psychische gezondheid / 562 kB

 • Gezondheidsmeter 2020: Risico op angst en depressie – verdiepende factsheet Pijnacker-Nootdorp

  De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de Gezondheidsmeter 2020. Dit is een landelijk onderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd door alle GGD'en in samenwerking met het CBS en RIVM.

  In deze verdiepende factsheet wordt het risico op een angststoornis of depressie van inwoners in Pijnacker-Nootdorp in kaart gebracht en vergeleken met de rest van Haaglanden en Nederland. Ook is het percentage inwoners met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie vergeleken met 2016. Daarnaast komt de impact van de coronacrisis op gevoelens van angst en depressie aan bod en wordt uiteengezet wat de achtergrondkenmerken zijn van mensen met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie en wie behoren tot de risicogroepen. Tevens worden indicatoren opgesomd die samenhangen met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie.

  / Psychische gezondheid / 568 kB

 • De rol van huisartsen in Den Haag bij suïcidepreventie (2021)

  Ongeveer de helft van de mensen zoekt in de weken voor de suïcide(poging) hulp bij de huisarts. Dit doen zij meestal met een andere hulpvraag. De huisarts wordt geacht de problematiek te kunnen signaleren en diagnosticeren en in staat te zijn om te verwijzen naar specialistische zorg. 

  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een kwalitatief onderzoek naar de rol van Haagse huisartsen bij suïcidepreventie, dat op verzoek van de gemeente Den Haag is uitgevoerd door de afdeling epidemiologie. Samenwerkingspartners bij dit onderzoek waren Indigo (SuNa stuurgroep), Parnassia Groep, Hadoks, HMC, Arts en Zorg, SHG en 113 zelfmoordpreventie.

  Het onderzoek geeft inzicht in hoe huisartsen in Den Haag hun rol zien bij suïcidepreventie. Daarnaast legt het bloot welke belemmeringen en facilitators huisartsen ervaren bij het vragen naar suïcidaal gedrag bij patiënten en het begeleiden en doorverwijzen daarvan. Tot slot geeft het inzicht in wat huisartsen nodig hebben om hun rol bij suicide preventie goed uit te kunnen voeren. 

  / Psychische gezondheid / 166390 kB

 • Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021: Psychische klachten - verdiepende factsheet Haaglanden

  De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Dit is een extra meting in het najaar van 2021 van de vierjaarlijkse landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd om het effect van de coronacrisis bij scholieren in het voortgezet onderwijs te monitoren.

  In deze verdiepende factsheet wordt het hebben van psychische klachten bij scholieren van middelbare scholen in kaart gebracht voor de gemeenten in Haaglanden en worden de cijfers van Haaglanden en Nederland vergeleken. Daarnaast wordt uiteengezet wat de achtergrondkenmerken zijn van scholieren die psychische klachten hebben en wie behoren tot de risicogroepen. Tevens worden indicatoren opgesomd die samenhangen met het hebben van psychische klachten.  

  / Psychische gezondheid / 721384 kB

 • De rol van jeugdverpleegkundigen in Den Haag bij suïcidepreventie (2022)

  Suïcide is de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren. Om suïcide te voorkomen is het belangrijk om suïcidaal gedrag vroegtijdig te signaleren en door te verwijzen naar specialistische hulp. Na een eerder onderzoek onder Haagse huisartsen over dit onderwerp, zoomt GGD Haaglanden nu in op een andere doelgroep: jeugdverpleegkundigen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) die werkzaam zijn op middelbare scholen. Aan hen is gevraagd hoe zij omgaan met signalen van suïcidaal gedrag onder jongeren die zij zien en wat hierbij de aandachtspunten zijn. De resultaten van dit kwalitatieve onderzoek staan beschreven in dit rapport. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Gemeente Den Haag en in samenwerking met het CJG Den Haag. 

  / Psychische gezondheid / 446 kB

 • Gezondheidsmeter 2020: Risico op angst en depressie – verdiepende factsheet Rijswijk

  De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de Gezondheidsmeter 2020. Dit is een landelijk onderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd door alle GGD'en in samenwerking met het CBS en RIVM.

  In deze verdiepende factsheet wordt het risico op een angststoornis of depressie van inwoners in Rijswijk in kaart gebracht en vergeleken met de rest van Haaglanden en Nederland. Ook is het percentage inwoners met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie vergeleken met 2016. Daarnaast komt de impact van de coronacrisis op gevoelens van angst en depressie aan bod en wordt uiteengezet wat de achtergrondkenmerken zijn van mensen met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie en wie behoren tot de risicogroepen. Tevens worden indicatoren opgesomd die samenhangen met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie.

  / Psychische gezondheid / 561 kB

 • Gezondheidsmeter 2020: Risico op angst en depressie – verdiepende factsheet Wassenaar

  De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de Gezondheidsmeter 2020. Dit is een landelijk onderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd door alle GGD'en in samenwerking met het CBS en RIVM.

  In deze verdiepende factsheet wordt het risico op een angststoornis of depressie van inwoners in Wassenaar in kaart gebracht en vergeleken met de rest van Haaglanden en Nederland. Ook is het percentage inwoners met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie vergeleken met 2016. Daarnaast komt de impact van de coronacrisis op gevoelens van angst en depressie aan bod en wordt uiteengezet wat de achtergrondkenmerken zijn van mensen met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie en wie behoren tot de risicogroepen. Tevens worden indicatoren opgesomd die samenhangen met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie.

  / Psychische gezondheid / 566 kB

 • Gezondheidsmeter 2020: Risico op angst en depressie – verdiepende factsheet Westland

  De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de Gezondheidsmeter 2020. Dit is een landelijk onderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd door alle GGD'en in samenwerking met het CBS en RIVM.

  In deze verdiepende factsheet wordt het risico op een angststoornis of depressie van inwoners in Westland in kaart gebracht en vergeleken met de rest van Haaglanden en Nederland. Ook is het percentage inwoners met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie vergeleken met 2016. Daarnaast komt de impact van de coronacrisis op gevoelens van angst en depressie aan bod en wordt uiteengezet wat de achtergrondkenmerken zijn van mensen met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie en wie behoren tot de risicogroepen. Tevens worden indicatoren opgesomd die samenhangen met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie.

  / Psychische gezondheid / 563 kB

 • Gezondheidsmeter 2020: Risico op angst en depressie – verdiepende factsheet Zoetermeer

  De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de Gezondheidsmeter 2020. Dit is een landelijk onderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd door alle GGD'en in samenwerking met het CBS en RIVM.

  In deze verdiepende factsheet wordt het risico op een angststoornis of depressie van inwoners in Zoetermeer in kaart gebracht en vergeleken met de rest van Haaglanden en Nederland. Ook is het percentage inwoners met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie vergeleken met 2016. Daarnaast komt de impact van de coronacrisis op gevoelens van angst en depressie aan bod en wordt uiteengezet wat de achtergrondkenmerken zijn van mensen met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie en wie behoren tot de risicogroepen. Tevens worden indicatoren opgesomd die samenhangen met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie.

  / Psychische gezondheid / 563 kB

 • Gezondheidsmeter 2020: Stress – verdiepende factsheet Delft

  De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de Gezondheidsmeter 2020. Dit is een landelijk onderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd door alle GGD'en in samenwerking met het CBS en RIVM.

  In deze verdiepende factsheet wordt de mate waarin inwoners van Delft (heel) veel stress ervaren in kaart gebracht en vergeleken met de rest van Haaglanden en Nederland. Daarnaast komt de impact van de coronacrisis op stress aan bod en wordt uiteengezet wat de achtergrondkenmerken zijn van mensen die (heel) veel stress ervaren en wie behoren tot de risicogroepen. Tevens worden indicatoren opgesomd die samenhangen met het ervaren van (heel) veel stress.

  / Psychische gezondheid / 492 kB

 • Gezondheidsmeter 2020: Stress – verdiepende factsheet Den Haag

  De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de Gezondheidsmeter 2020. Dit is een landelijk onderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd door alle GGD'en in samenwerking met het CBS en RIVM.

  In deze verdiepende factsheet wordt de mate waarin inwoners van Den Haag (heel) veel stress ervaren in kaart gebracht en vergeleken met de rest van Haaglanden en Nederland. Daarnaast komt de impact van de coronacrisis op stress aan bod en wordt uiteengezet wat de achtergrondkenmerken zijn van mensen die (heel) veel stress ervaren en wie behoren tot de risicogroepen. Tevens worden indicatoren opgesomd die samenhangen met het ervaren van (heel) veel stress.

  / Psychische gezondheid / 522 kB

 • Gezondheidsmeter 2020: Stress – verdiepende factsheet Leidschendam-Voorburg

  De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de Gezondheidsmeter 2020. Dit is een landelijk onderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd door alle GGD'en in samenwerking met het CBS en RIVM.

  In deze verdiepende factsheet wordt de mate waarin inwoners van Leidschendam-Voorburg (heel) veel stress ervaren in kaart gebracht en vergeleken met de rest van Haaglanden en Nederland. Daarnaast komt de impact van de coronacrisis op stress aan bod en wordt uiteengezet wat de achtergrondkenmerken zijn van mensen die (heel) veel stress ervaren en wie behoren tot de risicogroepen. Tevens worden indicatoren opgesomd die samenhangen met het ervaren van (heel) veel stress.

  / Psychische gezondheid / 490 kB

 • Gezondheidsmeter 2020: Stress – verdiepende factsheet Midden-Delfland

  De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de Gezondheidsmeter 2020. Dit is een landelijk onderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd door alle GGD'en in samenwerking met het CBS en RIVM.

  In deze verdiepende factsheet wordt de mate waarin inwoners van Midden-Delfland (heel) veel stress ervaren in kaart gebracht en vergeleken met de rest van Haaglanden en Nederland. Daarnaast komt de impact van de coronacrisis op stress aan bod en wordt uiteengezet wat de achtergrondkenmerken zijn van mensen die (heel) veel stress ervaren en wie behoren tot de risicogroepen. Tevens worden indicatoren opgesomd die samenhangen met het ervaren van (heel) veel stress.

  / Psychische gezondheid / 522 kB

 • Gezondheidsmeter 2020: Stress – verdiepende factsheet Pijnacker-Nootdorp

  De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de Gezondheidsmeter 2020. Dit is een landelijk onderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd door alle GGD'en in samenwerking met het CBS en RIVM.

  In deze verdiepende factsheet wordt de mate waarin inwoners van Pijnacker-Nootdorp (heel) veel stress ervaren in kaart gebracht en vergeleken met de rest van Haaglanden en Nederland. Daarnaast komt de impact van de coronacrisis op stress aan bod en wordt uiteengezet wat de achtergrondkenmerken zijn van mensen die (heel) veel stress ervaren en wie behoren tot de risicogroepen. Tevens worden indicatoren opgesomd die samenhangen met het ervaren van (heel) veel stress.

  / Psychische gezondheid / 528 kB

 • Gezondheidsmeter 2020: Stress – verdiepende factsheet Rijswijk

  De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de Gezondheidsmeter 2020. Dit is een landelijk onderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd door alle GGD'en in samenwerking met het CBS en RIVM.

  In deze verdiepende factsheet wordt de mate waarin inwoners van Rijswijk (heel) veel stress ervaren in kaart gebracht en vergeleken met de rest van Haaglanden en Nederland. Daarnaast komt de impact van de coronacrisis op stress aan bod en wordt uiteengezet wat de achtergrondkenmerken zijn van mensen die (heel) veel stress ervaren en wie behoren tot de risicogroepen. Tevens worden indicatoren opgesomd die samenhangen met het ervaren van (heel) veel stress.

  / Psychische gezondheid / 489 kB

 • Gezondheidsmeter 2020: Stress – verdiepende factsheet Wassenaar

  De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de Gezondheidsmeter 2020. Dit is een landelijk onderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd door alle GGD'en in samenwerking met het CBS en RIVM.

  In deze verdiepende factsheet wordt de mate waarin inwoners van Wassenaar (heel) veel stress ervaren in kaart gebracht en vergeleken met de rest van Haaglanden en Nederland. Daarnaast komt de impact van de coronacrisis op stress aan bod en wordt uiteengezet wat de achtergrondkenmerken zijn van mensen die (heel) veel stress ervaren en wie behoren tot de risicogroepen. Tevens worden indicatoren opgesomd die samenhangen met het ervaren van (heel) veel stress.

  / Psychische gezondheid / 492 kB

 • Gezondheidsmeter 2020: Stress – verdiepende factsheet Westland

  De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de Gezondheidsmeter 2020. Dit is een landelijk onderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd door alle GGD'en in samenwerking met het CBS en RIVM.

  In deze verdiepende factsheet wordt de mate waarin inwoners van Westland (heel) veel stress ervaren in kaart gebracht en vergeleken met de rest van Haaglanden en Nederland. Daarnaast komt de impact van de coronacrisis op stress aan bod en wordt uiteengezet wat de achtergrondkenmerken zijn van mensen die (heel) veel stress ervaren en wie behoren tot de risicogroepen. Tevens worden indicatoren opgesomd die samenhangen met het ervaren van (heel) veel stress.

  / Psychische gezondheid / 490 kB

 • Gezondheidsmeter 2020: Stress – verdiepende factsheet Zoetermeer

  De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de Gezondheidsmeter 2020. Dit is een landelijk onderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd door alle GGD'en in samenwerking met het CBS en RIVM.

  In deze verdiepende factsheet wordt de mate waarin inwoners van Zoetermeer (heel) veel stress ervaren in kaart gebracht en vergeleken met de rest van Haaglanden en Nederland. Daarnaast komt de impact van de coronacrisis op stress aan bod en wordt uiteengezet wat de achtergrondkenmerken zijn van mensen die (heel) veel stress ervaren en wie behoren tot de risicogroepen. Tevens worden indicatoren opgesomd die samenhangen met het ervaren van (heel) veel stress.

  / Psychische gezondheid / 489 kB

 • Psychosociale problematiek in Haagse wijken met achterstand (2018)

  In deze factsheet worden de achtergrondkenmerken en aspecten van psychosociale problematiek van Haagse inwoners van 19 tot en met 64 jaar woonachtig in Haagse wijken met achterstand gepresenteerd.
   

  / Psychische gezondheid / 700 kB