Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages en publicaties

 • Permanente winteropvang (PWO) van dak- en thuisloze mensen in Den Haag (2023)

  De afdeling epidemiologie heeft in opdracht van de gemeente Den Haag in 2023 de permanente winteropvang (PWO) geëvalueerd. De permanente winteropvang is een relatief nieuwe manier van opvang voor dak- en thuisloze mensen in Den Haag. Dit jaar was de permanente winteropvang gevestigd in het voormalige Hagaziekenhuis aan de Sportlaan en bood gedurende 5 wintermaanden (november tot en met maart), 24 uur per dag plek aan 120 dak- en thuisloze mensen. Het doel van dit evaluatieonderzoek was inzicht krijgen in de succes- en verbeterpunten van de permanente winteropvang aan de Sportlaan. Voor dit onderzoek zijn zowel kwalitatieve- als kwantitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. 

  / Kwetsbaar / 749923 kB

 • Permanente winteropvang van dak- en thuisloze mensen in Den Haag (2022)

  De afdeling epidemiologie heeft in 2022 in opdracht van de gemeente Den Haag de permanente winteropvang geëvalueerd. Dit was een tot dan toe nieuwe vorm van opvang in de stad, waar gedurende de winterperiode 160 dak- en thuisloze mensen 24 uur per dag opvang hadden. Deze vorm van opvang bestond naast de reguliere nachtopvang en de winterkoude opvang. Daarom is de onderzoeksvraag van dit rapport: “Wat is de meerwaarde van de permanente winteropvang?”. Voor het beantwoorden van deze vraag zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden gebruikt.

  / Kwetsbaar / 639 kB

 • Opvang van dak- en thuislozen in Haagse hotels (2021)

  Tijdens de coronacrisis is in de periode van juli 2020 tot maart 2021 onderzoek gedaan naar kleinschalige 24-uurs opvang van dak- en thuislozen in hotels in Den Haag. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag en geeft antwoord op de vragen:
  1. Wat zijn de kenmerken van (nieuwe en bekende) cliënten in de hotels Bella Vista, Teleport en Andante?
  2. Wat kunnen we leren van de opvang van rechthebbende dak- en thuislozen in deze drie hotels voor toekomstige kleinschalige 24-uursvoorzieningen?
  Voor het beantwoorden van deze vragen verzamelden de onderzoekers zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens (via interviews met professionals en cliënten).

  / Kwetsbaar / 515896 kB

 • Evaluatie dak- en thuislozenopvang Sportlaan, Den Haag (rapport en samenvatting - 2021)

  De gemeente Den Haag wil de opvang en begeleiding van daklozen in de stad verbeteren. Dit betreft naast uitbreiding van de omvang ook een kwalitatieve verbetering. Daarom worden er de komende jaren nieuwe, kleinschalige woonvoorzieningen met 24-uurstoegang gerealiseerd. De tijdelijke voorziening Sportlaan (tegenwoordig Schenkweg), die tot november 2020 als opvanglocatie heeft gediend, was één van die voorzieningen.

  De afdeling epidemiologie heeft in opdracht van de gemeente Den Haag de dak- en thuislozenopvang in locatie Sportlaan geëvalueerd, met de volgende doelen: 

  1. Inzicht krijgen in de ervaringen van cliënten en professionals met de voorziening Sportlaan en in de kenmerken van de uitstroom van deze cliënten. 
  2. Inzicht krijgen in het proces van de communicatie met de buurt voorafgaand aan de opening van de opvanglocatie Sportlaan en daarna.  

  In dit uitgebreide rapport worden de resultaten van het onderzoek uiteengezet. Een samenvatting is eveneens beschikbaar. Klik hier om de samenvatting te bekijken. 

  / Kwetsbaar / 489 kB

 • Evaluatie Moeders Informeren Moeders (MIM) Prenataal in Den Haag (rapport en factsheet - 2022)

  Moeders Informeren Moeders (MIM) Prenataal is een recente uitbreiding van het landelijke programma MIM, waarbij getrainde vrijwilligers met regelmaat op bezoek gaan bij zwangere vrouwen voor informele ondersteuning. Omdat Den Haag de eerste gemeente in Nederland is waar MIM-Prenataal wordt ingezet, ontstond vanuit de Haagse Kansrijke Start en MIM de wens om deze uitbreiding te evalueren. In deze evaluatie stond de volgende vraag centraal:

  • Wat zijn de meerwaarde(n) en verbeterpunt(en) van de Haagse MIM-Prenataal volgens de belangrijkste betrokken partijen? 

  In deze uitgebreide rapportage worden de resultaten van de evaluatie toegelicht en adviezen gegeven voor de doorontwikkeling van MIM-Prenataal. Een factsheet is eveneens beschikbaar. Klik hier om de factsheet te bekijken. 

  / Kwetsbaar / 402 kB

 • ‘Stevig Ouderschap’ in Den Haag: Ervaringen van zorgprofessionals (2021)

  De afdeling Epidemiologie heeft een korte evaluatie van de opvoedondersteuning ‘Stevig Ouderschap’ in Den Haag uitgevoerd, als onderdeel van het actieprogramma ‘Kansrijke Start. Hiervoor is een  focusgroep gehouden met betrokken zorgprofessionals.

  / Kwetsbaar / 385 kB

 • Eindevaluatie MDA++ Haaglanden (2021)

  MDA++ is een aanpak voor gezinnen waarin structureel, ernstig huiselijk geweld en/of kindermishandeling voorkomt. De pilot MDA++ Haaglanden is in 2018 opgestart. Sindsdien heeft de afdeling epidemiologie drie evaluaties uitgevoerd, waarvan dit rapport uit 2021 de laatste is. Uit het rapport blijkt dat de meeste procesmatige aanbevelingen uit de voorgaande evaluaties zijn overgenomen, wat heeft geleid tot een verbeterede werkwijze. Hierdoor is de kans van slagen van de aanpak verhoogd. Een aanbeveling is om MDA++ Haaglanden nu de tijd te geven deze verbeterede werkwijze verder te implementeren, en om over enkele jaren een nieuwe evaluatie uit te voeren om de aanpak verder te optimaliseren.

  / Kwetsbaar / 474 kB

 • Effectevaluatie MDA++ Haaglanden (2020)

  MDA++ is een aanpak voor gezinnen waarin zeer ernstig huiselijk geweld en/of kindermishandeling voorkomt. Lees hier de rapportage van de effectevaluatie van MDA++ Haaglanden.
   

  / Kwetsbaar / 738 kB

 • Kerncijfers OGGZ - Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer (2019)

  Deze rapportages met kerncijfers OGGZ geven inzicht in de problematiek op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) in de verschillende gemeenten in Haaglanden. Er zijn 2 rapportages:

  1. Delft, Westland, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland (DWO-gemeenten) (2016)
  2. Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer (2019)

  De rapportages:

  • geven inzicht in de omvang van de (risico)groepen.
  • geven inzicht in het gebruik van OGGZ-voorzieningen door deze groepen.
  • brengen het verloop van de omvang van de (risico)groepen in beeld.
  • brengen het gebruik van OGGZ-voorzieningen in de loop der tijd in beeld
  • bieden handvatten voor verdiepend onderzoek voor OGGZ-beleid.

  / Kwetsbaar / 1041 kB

 • Kerncijfers OGGZ - DWO-gemeenten (2016)

  Deze rapportages met kerncijfers OGGZ geven inzicht in de problematiek op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) in de verschillende gemeenten in Haaglanden. Er zijn 2 rapportages:

  1. Delft, Westland, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland (DWO-gemeenten) (2016)
  2. Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer (2019)

  De rapportages:

  • geven inzicht in de omvang van de (risico)groepen.
  • geven inzicht in het gebruik van OGGZ-voorzieningen door deze groepen.
  • brengen het verloop van de omvang van de (risico)groepen in beeld.
  • brengen het gebruik van OGGZ-voorzieningen in de loop der tijd in beeld
  • bieden handvatten voor verdiepend onderzoek voor OGGZ-beleid.

  / Kwetsbaar / 1085 kB

 • Winterkoudeonderzoek 2018/2019 - Den Haag 

  Het Winterkoudeonderzoek geeft inzicht in de kenmerken en problematiek van de groep feitelijk daklozen. Dit onderzoek vindt plaats tijdens de winterregeling, omdat het dan bij de opvangvoorzieningen een stuk drukker is. Het onderzoek vindt plaats in de 4 grote steden (Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam) en in Delft.
   

  / Kwetsbaar / 1068 kB

 • Winterkoudeonderzoek 2016/2017 - Den Haag 

  Het Winterkoudeonderzoek geeft inzicht in de kenmerken en problematiek van de groep feitelijk daklozen. Dit onderzoek vindt plaats tijdens de winterregeling, omdat het dan bij de opvangvoorzieningen een stuk drukker is. Het onderzoek vindt plaats in de 4 grote steden (Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam) en in Delft.
   

  / Kwetsbaar / 901 kB

 • Winterkoudeonderzoek 2018/2019 - Delft 

  Het Winterkoudeonderzoek geeft inzicht in de kenmerken en problematiek van de groep feitelijk daklozen. Dit onderzoek vindt plaats tijdens de winterregeling, omdat het dan bij de opvangvoorzieningen een stuk drukker is. Het onderzoek vindt plaats in de 4 grote steden (Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam) en in Delft.
   

  / Kwetsbaar / 954 kB

 • Winterkoudeonderzoek 2016/2017 - Delft 

  Het Winterkoudeonderzoek geeft inzicht in de kenmerken en problematiek van de groep feitelijk daklozen. Dit onderzoek vindt plaats tijdens de winterregeling, omdat het dan bij de opvangvoorzieningen een stuk drukker is. Het onderzoek vindt plaats in de 4 grote steden (Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam) en in Delft.
   

  / Kwetsbaar / 836 kB

 • Onderzoek implementatie meldcode in regio Haaglanden (2018)

  In 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ingevoerd. In opdracht van de gemeenten Den Haag en Delft is in 2018 onderzocht hoe het staat met de implementatie en borging van deze meldcode in regio Haaglanden.
   

  / Kwetsbaar / 1584 kB

 • Monitor OGGZ G4 (2014)

  Deze monitor geeft de aard en omvang weer van OGGZ-(risico)groepen in de bevolking, de zorgconsumptie en het gebruik van voorzieningen in 4 grote steden.

  / Kwetsbaar / 2759 kB