Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages en publicaties

 • Visualisatie vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma regio Haaglanden op postcode-4 niveau (verslagjaar 2023)

  In deze factsheet is voor elke gemeente in de regio Haaglanden een overzicht met visualisaties van de vaccinatiegraad in verslagjaar 2023 bijgevoegd. Het betreft de vaccinatiegraad voor D(K)TP, BMR, HPV en MenACWY. Daarnaast is er ook voor elke gemeente, met uitzondering van Den Haag, een visualisatie op postcode-4 (PC4) niveau met het percentage kinderen dat op 2-jarige leeftijd alle vaccinaties heeft ontvangen, waar ze tot dan toe voor in aanmerking kwamen.

  / Gezondheidszorg / 2219530 kB

 • Sluiting van acute geboortezorg in het HagaZiekenhuis Zoetermeer - Rapportage

  GGD Haaglanden heeft in opdracht van de gemeente Zoetermeer onderzoek gedaan naar mogelijke gevolgen van veranderingen in de geboortezorg in Zoetermeer op de gezondheid en het welzijn van zwangeren en baby’s. Dit omdat het HagaZiekenhuis heeft aangekondigd dat het zorgaanbod in Zoetermeer zal veranderen, met een mogelijke sluiting van de acute geboortezorg in het ziekenhuis.

  Breed onderzoek

  Het HagaZiekenhuis zal naar verwachting medio april 2024 een besluit nemen over de toekomst van de geboortezorg in Zoetermeer. Bij dit besluit worden 3 rapporten meegenomen, waaronder het onderzoek van GGD Haaglanden. Hiernaast brengen het Netwerk Acute Zorg West (NAZW) en het adviesbureau Strategies in Regulated Markets (SiRM) elk een rapport uit.

  Het rapport van de GGD

  Het onderzoek van GGD Haaglanden omvat individuele interviews met:

  • zwangere vrouwen;
  • pas bevallen moeders;
  • verloskundigen;
  • een klinisch verloskundige;
  • gynaecologen.

  Hierbij is gevraagd naar de verwachte knelpunten en gevolgen in de hypothetische situatie waarin de verloskamers in Zoetermeer zouden sluiten. Daarnaast is er literatuuronderzoek gedaan naar de invloed van een langere reistijd naar het ziekenhuis bij een bevalling.

  Het rapport beschrijft zowel de uitkomsten van de interviews als de bevindingen uit het literatuuronderzoek. Het geeft inzicht in de directe en indirecte gevolgen die geïnterviewden verwachten voor gezondheid en welzijn van zwangeren en baby’s.

  / Gezondheidszorg / 1051824 kB

 • RVP vaccinatiegraad Den Haag per stadsdeel en wijk (2023)

  Deze rapportage geeft inzicht in de vaccinatiegraad (verslagjaar 2023) van verschillende vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) op stadsdeel- en wijkniveau in Den Haag. 

  / Gezondheidszorg / 1267 kB

 • Sluiting van acute geboortezorg in het HagaZiekenhuis Zoetermeer - Factsheet

  Het HagaZiekenhuis onderzoekt de toekomst van de acute geboortezorg in Zoetermeer. Het is mogelijk dat deze op termijn uit Zoetermeer verdwijnt. Gemeente Zoetermeer heeft daarom aan GGD Haaglanden gevraagd om enkele cijfers te verzamelen die betrekking hebben op zwangerschap en geboorte in Zoetermeer.

  In hoofdstuk 2 worden algemene cijfers over de bevolking van Zoetermeer getoond. In hoofdstuk 3 worden cijfers getoond over het aantal vruchtbare vrouwen en geboorten in Zoetermeer. In hoofdstuk 4 worden cijfers getoond van indicatoren die inzicht geven in kwetsbaarheid voor, tijdens en na de zwangerschap. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de acute verloskunde en reistijd. Tot slot worden in hoofdstuk 6 bevolkingsprognoses getoond voor Zoetermeer en de regio.

  / Gezondheidszorg / 1837728 kB

 • RVP vaccinatiegraad Den Haag per wijk en naar migratieachtergrond (2022)

  Deze rapportage geeft inzicht in de vaccinatiegraad (verslagjaar 2022) van verschillende vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) op wijkniveau en naar migratieachtergrond in Den Haag

  / Gezondheidszorg / 2556601 kB

 • Adviesrapport verhogen RVP vaccinatiegraad

  In dit rapport worden enkele aanbevelingen gedaan om de vaccinatiegraad binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) te verhogen bij groepen en in wijken die een achterblijvende RVP vaccinatiegraad laten zien.

  / Gezondheidszorg / 854201 kB

 • RVP vaccinatiegraad Den Haag per wijk (2021)

  Deze rapportage geeft inzicht in de vaccinatiegraad (verslagjaar 2021) van verschillende RVP vaccinaties op wijkniveau en naar migratieachtergrond in Den Haag; een relatie tussen vaccinatiegraad en achterstand in Den Haag wordt besproken

  / Gezondheidszorg / 2294321 kB

 • Mondgezondheid Ouderen: literatuuroverzicht (2020)

  GGD Haaglanden heeft een overzicht gemaakt van literatuur over mondgezondheid ouderen. Het resultaat is een visuele en beknopte rapportage met daarin informatie over de prevalentie, risicofactoren, het belang van een goede mondgezondheid en aangrijpingspunten om de mondgezondheid van ouderen te verbeteren.
   

  / Gezondheidszorg / 300 kB

 • Inzichten in spoedeisende ritten binnen de ouderenpopulatie in Den Haag (2018)

  De afdeling Epidemiologie van GGD Haaglanden heeft in samenwerking met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Haaglanden een onderzoek uitgevoerd naar de omvang en aard van spoedeisende ritten voor ouderen in Den Haag in de periode 2012-2016.
   

  / Gezondheidszorg / 605871 kB