Een ogenblik geduld a.u.b.
  • Home
  • Kernboodschappen

Kernboodschappen

Alle inwoners van regio Haaglanden zouden gelijke kansen moeten hebben op een goede gezondheid. Er zijn echter verschillen in de gezondheid tussen groepen inwoners. Om deze effectief aan te pakken zijn een lange-termijn aanpak en een integrale benadering nodig.

Kernboodschappen zijn periodieke, integrale beleidsadviezen van GGD Haaglanden om gemeenten een handvat te geven hoe zij de gezondheidssituatie van hun inwoners kunnen verbeteren, nu en in de toekomst.

Hieronder zijn de opgeleverde kernboodschappen te vinden. De meest recente Kernboodschappen zijn opgesteld in 2023, op basis van landelijke speerpunten, cijfers uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen (2020), de coronagezondheidsmonitor Jeugd (2021) en duidingsgesprekken met de gemeenten. 

Kernboodschappen 2023

 

Regionale kernboodschap luchtkwaliteit

Download de kernboodschap luchtkwaliteit 2022

Kernboodschappen corona

Download regionale kernboodschappen corona