Een ogenblik geduld a.u.b.
  • Home
  • Kernboodschappen

Kernboodschappen

Alle inwoners van regio Haaglanden zouden gelijke kansen moeten hebben op een goede gezondheid. Er zijn echter verschillen in de gezondheid tussen groepen inwoners. Om deze effectief aan te pakken zijn een lange-termijn aanpak en een integrale benadering nodig.

Een kernboodschap is een beleidsadvies. Deze beleidsadviezen van GGD Haaglanden geven gemeenten een handvat hoe zij de gezondheidssituatie van hun inwoners kunnen verbeteren, nu en in de toekomst.

Op basis van de cijfers uit de Gezondheidsmonitoren worden er, samen met de gemeenten, voor elke gemeente nieuwe kernboodschappen opgesteld. Als deze gereed zijn, zullen ze op deze pagina worden geplaatst.

Regionale kernboodschap luchtkwaliteit

Download de kernboodschap luchtkwaliteit 2022

Kernboodschappen corona

Download regionale kernboodschappen corona

Overige kernboodschappen

De oude kernboodschappen zijn hieronder te vinden. Deze kernboodschappen zijn opgesteld in 2018, op basis van landelijke speerpunten en cijfers uit de Gezondheidsenquête 2016.