Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages en publicaties

  • Lijkschouw in de regio Haaglanden 2019 -2021

    Bij twijfels over een natuurlijk overlijden van een persoon in de regio Haaglanden, verricht de afdeling forensische geneeskunde van GGD Haaglanden lijkschouw. De aard van het overlijden van elke lijkschouw wordt beoordeeld als natuurlijk overlijden of niet-natuurlijk overlijden. Een niet-natuurlijke doodsoorzaak kan een misdrijf, ongeval, suïcide, lijkvinding of euthanasie zijn. Deze rapportage geeft inzicht in het aantal uitgevoerde lijkschouwen in de regio Haaglanden en de aard van het overlijden, met de nadruk op de periode 2019-2021.

    / Levensverwachting en sterfte / 1081800 kB