Een ogenblik geduld a.u.b.
 • Home
 • Gezondheidsmonitors

Gezondheidsmonitors

Op basis van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) draagt GGD Haaglanden zorg voor het verwerven van inzicht in de gezondheid van de bevolking in de regio. Eén van de manieren waarop zij dit doet is door iedere vier jaar Gezondheidsmonitors uit te voeren bij verschillende groepen inwoners. De resultaten daarvan verschijnen op de Gezondheidsgids. Met deze resultaten kan een actueel inzicht worden verkregen in de gezondheid, leefstijl en leefomstandigheden leefomgeving van de inwoners in de regio Haaglanden. Op basis van deze informatie kunnen de gemeenten het lokaal gezondheidsbeleid beter vormgeven. Ook andere organisaties kunnen de cijfers gebruiken om hun activiteiten af te stemmen op de behoeften in de regio. De Gezondheidsmonitors worden uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). RIVM en CBS bundelen de gegevens en publiceren de resultaten op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Kijk voor meer informatie over de Gezondheidsmonitors op De Gezondheidsmonitors | Gezondheidsmonitor (monitorgezondheid.nl)

Iedere vier jaar worden de reguliere Gezondheidsmonitors voor Volwassenen en Ouderen en voor Jeugd (tot 18 jaar) uitgevoerd. Naast deze reguliere monitors vonden extra corona Gezondheidsmonitors plaats: voor de doelgroep Volwassenen en Ouderen in 2022 en voor de doelgroep Jeugd in 2021. Ook is in 2022 een monitor voor de doelgroep Jongvolwassenen geïntroduceerd (2022, 2024). In de afbeelding hieronder is te zien wanneer de monitoren worden uitgevoerd.

Klik hieronder op de betreffende monitor voor meer informatie.

In de Gezondheidsmonitor Volwassenen (18-64 jaar) en Ouderen (65+) 2020 staan gegevens over:

 • Ervaren gezondheid
 • Chronische aandoeningen
 • Beperkingen
 • Angst en depressie
 • Stress
 • Regie over eigen leven
 • Lengte & gewicht
 • Roken, e-sigaret
 • Alcoholgebruik
 • Bewegen
 • Eenzaamheid
 • Mantelzorg geven
 • Vrijwilligerswerk
 • Ouderenmishandeling (alleen voor doelgroep 65+)
 • Geluidhinder (alleen voor doelgroep 18-64 jarigen)
 • Slaapverstoring
 • Corona
 • Achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, huishoudsamenstelling, opleiding, werksituatie, rondkomen, inkomen en geografische indicator)

Klik hier om de vragenlijst voor volwassenen te bekijken.

Klik hier om de vragenlijst voor ouderen te bekijken.

Klik hier om meer te lezen over de methode en respons van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen (2020).

In 2022 vond een extra corona Gezondheidsmonitor plaats. De eerstvolgende reguliere Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen wordt in 2024 uitgevoerd.

In de corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 zijn vragen opgenomen over:

 • Ervaren gezondheid
 • Bewegen
 • Roken
 • Alcoholgebruik
 • Softdrugsgebruik
 • Lachgasgebruik
 • Ontbijt
 • Geluk
 • Moeite met rondkomen
 • Psychische gezondheid
 • Veerkracht
 • Weerbaarheid (opkomen voor jezelf)
 • Vertrouwen in de toekomst
 • Eenzaamheid
 • Stress
 • Ingrijpende gebeurtenissen
 • Suïcidegedachten
 • (Cyber)pesten
 • Sexting
 • Seksualiteit
 • Sociale mediagebruik
 • Gamen
 • Impact van de coronaperiode
 • Zorg en ondersteuning
 • Somatisch onvoldoende verklaarde klachten
 • Achtergrondkenmerken (opleiding, leeftijd, geslacht, herkomst, gezinssamenstelling en gebiedsindicator)

Klik hier om de vragenlijst te bekijken.

Klik hier om meer te lezen over de methode en respons van de Gezondheidsmonitor Jeugd (2021).

De coronapandemie heeft impact gehad op iedereen. Ook voor jongvolwassenen heeft deze periode fysieke en mentale gevolgen. De GGD’en brengen daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen in kaart. Dit doen zij door middel van een landelijk online vragenlijstonderzoek. Het gaat om een eerste meting van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen: de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022.

In de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen (16-25 jaar) 2022 zijn vragen opgenomen over:

 • Ervaren gezondheid
 • Tevredenheid met jezelf/je lichaam/ je leven
 • Psychische klachten
 • Stress
 • Veerkracht
 • Vertrouwen in de toekomst
 • Eenzaamheid
 • Suïcidegedachten
 • Relaties en intimiteit
 • Lengte en gewicht
 • Bewegen
 • Alcoholgebruik
 • Roken
 • Drugsgebruik (soft- en harddrugs)
 • Mishandeling/huiselijk geweld
 • Zorg en ondersteuning
 • Mantelzorg geven
 • Niet-specifieke symptomen (NSS)
 • Uitgestelde zorg
 • Weerbaarheid
 • Impact coronaperiode
 • Trauma
 • Achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, gezin-/huishoudsamenstelling, opleiding, werksituatie, rondkomen, inkomen en geografische indicator)

Klik hier om de vragenlijst te bekijken.