Een ogenblik geduld a.u.b.
 • Home
 • Inwonerspanel GGD Haaglanden

Inwonerspanel GGD Haaglanden

Het panel van GGD Haaglanden bestaat uit inwoners van de regio Haaglanden. Een aantal keer per jaar ontvangen zij een korte vragenlijst over een onderwerp dat met gezondheid, leefstijl of leefomgeving te maken heeft. Het invullen van de vragenlijst duurt per keer niet langer dan 5 tot 10 minuten en is vrijblijvend. De uitkomsten van het onderzoek worden na afloop gepresenteerd op deze website en de social mediakanalen van GGD Haaglanden.

Ook meedoen?

Woont u in de gemeente Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Rijswijk, Wassenaar, Westland of Zoetermeer? Bent u 18 jaar of ouder? En vindt u het leuk om uw mening te delen over belangrijke onderwerpen die met gezondheid, leefstijl of leefomgeving te maken hebben? Dan nodigen we u uit om lid te worden van het inwonerspanel GGD Haaglanden. Daarmee helpt u ons meer te weten te komen over wat er speelt in de regio.

Als u ook lid wilt worden van het panel, kunt u zich hier aanmelden.

Ik wil lid worden

Voor het versturen van de vragenlijsten hebben uw e-mailadres nodig. Ook zullen we u vragen een aantal persoonsgegevens in te vullen. Met uw persoonsgegevens gaan we zorgvuldig om. Deze worden alleen gebruikt voor dit doeleinde en zullen nooit zonder uw toestemming gedeeld worden met anderen. 

Resultaten

> Mentale gezondheid (maart 24): Download hier de resultaten

> Wat houdt u bezig (oktober 23): Download hier de resultaten

> Energiecrisis (maart 23): Download hier de resultaten

> Buren, buurt en woonomgeving (nov 2022): Download hier de resultaten

Veelgestelde vragen

 • Wat is het doel van het Inwonerspanel GGD Haaglanden?

  Het panel is bedoeld om inzicht te krijgen in de meningen, ervaringen en behoeften van inwoners over diverse onderwerpen gerelateerd aan gezondheid, leefstijl en leefomgeving. Het panel vormt een aanvulling op de andere soorten onderzoeken die door epidemiologen van GGD Haaglanden worden uitgevoerd, zoals de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Met deze informatie kunnen de GGD, gemeenten en andere professionals gericht activiteiten organiseren om de gezondheid van de inwoners in de regio Haaglanden te verbeteren.

 • Wat gebeurt er met de resultaten?

  De resultaten van het Inwonerspanel GGD Haaglanden geven inzicht in actuele onderwerpen gerelateerd aan gezondheid, leefstijl en leefomgeving. Deze resultaten worden, samen met resultaten vanuit de andere onderzoeken, gebruikt voor gezondheidsbeleid van de GGD en gemeenten. Alle leden van het panel worden per e-mail geïnformeerd over de resultaten.

 • Ik heb een uitnodigingsmail van het Inwonerspanel GGD Haaglanden ontvangen. Hoe komt de GGD aan mijn e-mailadres?

  Aan het eind van de gezondheidsonderzoeken die de GGD uitvoert, zoals de Gezondheidsmeter en het Corona panelonderzoek, vragen wij of we u in de toekomst voor andere onderzoeken mogen benaderen. U heeft aangegeven hiermee akkoord te zijn en uw e-mailadres ingevuld. Naar dit e-mailadres sturen wij de uitnodigingen voor het panel. Geen uitnodigingsmail ontvangen? U kunt zich ook hier aanmelden.

 • Hoe werkt deelnemen?

  Meedoen is heel eenvoudig. Heeft u zich aangemeld als lid van het Inwonerspanel, dan wordt u per e-mail uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. In de uitnodiging vindt u de link naar de vragenlijst. Door op de link te klikken wordt de vragenlijst automatisch geopend in uw internetbrowser. Meestal staat een vragenlijst twee weken online. Binnen deze periode kunt u zelf bepalen wanneer u de vragenlijst invult. Voordat de periode is verlopen krijgt u een herinneringsmail met het verzoek de vragenlijst alsnog in te vullen. Heeft u de vragenlijst al ingevuld, dan kunt u deze mail negeren.

 • Krijg ik door aanmelding ongevraagde (reclame) e-mails?

  Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld binnen de afdeling epidemiologie van GGD Haaglanden. Gegevens worden nooit verstrekt aan andere afdelingen binnen de GGD of aan andere instellingen/bedrijven. U ontvangt alleen e-mails met uitnodigingen voor nieuwe vragenlijsten en om u te informeren over de resultaten.

 • Hoe kan ik me aanmelden voor het panel?

 • Hoe vaak word ik uitgenodigd voor het invullen van een vragenlijst?

  U wordt 2 tot 4 keer per jaar uitgenodigd om mee te doen aan een panelonderzoek. U zult hier een uitnodigingsmail voor ontvangen met een link naar de vragenlijst.

 • Hoeveel tijd kost het invullen van een vragenlijst gemiddeld?

  Het invullen van de vragenlijst duurt niet langer dan 5 tot 10 minuten per keer.

 • Kan ik de vragenlijst ook op papier invullen?

  Nee, dat is helaas niet mogelijk. De vragenlijst is enkel digitaal in te vullen.

 • Door wie worden de onderzoeken uitgevoerd?

  De vragenlijsten voor het Inwonerspanel worden samengesteld, uitgestuurd en verwerkt door de afdeling Epidemiologie van de GGD Haaglanden.

 • Ben ik verplicht om aan ieder onderzoek mee te doen?

  Deelname is geheel vrijblijvend en u bent dus niet verplicht een vragenlijst in te vullen. Als u, om welke reden dan ook, niet wilt of kunt meewerken aan een bepaald onderzoek kunt u de uitnodiging negeren. U zult dan wel éénmaal een herinneringsmail ontvangen met de vraag of u de vragenlijst alsnog wilt beantwoorden. Ook kunt u bij elke uitnodiging aangeven dat u geen deel meer wilt uitmaken van het Inwonerspanel GGD Haaglanden. U kunt dat doen door in de uitnodigingsmail op de knop ‘afmelden’ te klikken.

 • Hoe kan ik de vragenlijst vanuit mijn e-mail openen?

  U kunt de vragenlijst openen door te klikken op de link in uw e-mail of door de link te kopiëren naar de adresbalk van uw internetbrowser.

 • Hoe kan ik mij uitschrijven uit het Inwonerspanel?

  U kunt bij elke uitnodiging aangeven dat u geen deel meer wilt uitmaken van het panel GGD Haaglanden. U kunt dat doen door in de mail op de knop ‘afmelden’ te klikken. U kunt zich ook uitschrijven door hier te klikken en ons een e-mail te sturen.

 • Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

  Wilt u een wijziging doorgeven? Is bijvoorbeeld uw e-mailadres veranderd? Dan kunt u dit aan ons doorgeven per e-mail. Geef in de e-mail aan wat er is gewijzigd, zodat wij de wijzingen kunnen doorvoeren. U kunt hier klikken om ons een e-mail te sturen.

 • Ik heb een andere vraag

  Als u een andere vraag heeft die hierboven niet vermeld staat, dan kun u deze vraag per e-mail stellen. U kunt hier klikken om ons een e-mail hierover te versturen.

Privacy

 • Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

  GGD Haaglanden verwerkt in het kader van het inwonerspanel GGD Haaglanden de volgende persoonsgegevens:

  • e-mailadres
  • geslacht
  • geboortejaar
  • huishoudsamenstelling
  • hoogst genoten (met diploma) afgeronde opleiding
  • gemeente
 • Hoe wordt er omgegaan met mijn privacy?

  Bij deelname aan het Inwonerspanel is uw privacy gewaarborgd. Dat betekent dat de verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt worden. Uw e- mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de uitnodigingsmails, (eventuele) herinneringsmails en om u te informeren over de resultaten. Deelname aan onderzoeken gebeurt geheel vrijwillig en uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Uw e-mailadres en andere persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan anderen. Meer informatie over het privacybeleid van de GGD is te vinden in de privacyregeling van GGD Haaglanden.

 • Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

  Het e-mailadres dat u doorgeeft bij aanmelding van het panel blijft bewaard zolang u lid blijft van ons panel. De eventuele persoonsgegevens die u bij de afzonderlijke onderzoeken doorgeeft, bewaren we niet langer dan voor het doel noodzakelijk.

 • Wat gebeurt er met mijn antwoorden?

  Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Dit houdt in dat de ingevulde antwoorden los van uw e-mailadres worden verwerkt. In rapportages zijn de resultaten niet herleidbaar naar individuele personen. Het databestand met de antwoorden van alle deelnemende panelleden wordt geanalyseerd en de resultaten worden op deze website van GGD Haaglanden, de Gezondheidsgids, gepubliceerd. Alle panelleden ontvangen een e-mail met daarin een link naar de resultaten.