Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages en publicaties

 • Resultaten pilot mondgezondheid Haagse Jeugd (2023)

  De gemeente Den Haag besteedt sinds 2020 extra aandacht aan de mondgezondheid van kinderen. Hierover ontbraken echter actuele bruikbare gegevens. In opdracht van de gemeente heeft GGD Haaglanden daarom een onderzoek uitgevoerd naar de mondgezondheid van Haagse jeugd van 5-6 en 11-12 jaar.
  Dit onderzoek, waaraan 2 Haagse tandartsenpraktijken deelnamen, liep in de periode 2021-2022 .
  Uit het onderzoek blijkt dat het percentage kinderen met een gaaf gebit in Den Haag laag is, er veelal tandbederf aanwezig is en er vaak sprake is van matige mondhygiëne.
  Het onderzoek is niet representatief voor alle kinderen in Den Haag, maar biedt wel cijfermatig inzicht ter ondersteuning in de verdere preventieaanpak.

  / Lichamelijke gezondheid / 438015 kB

 • Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021: Impact corona en risico op posttraumatische stressstoornis (PTSS) - verdiepende factsheet Haaglanden

  De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Dit is een extra meting in het najaar van 2021 van de vierjaarlijkse landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd om het effect van de coronacrisis bij scholieren in het voortgezet onderwijs te monitoren.

  In deze verdiepende factsheet wordt het nog last hebben van ingrijpende gebeurtenissen tijdens de coronaperiode van scholieren van middelbare scholen in kaart gebracht voor de gemeenten in Haaglanden en worden de cijfers van Haaglanden en Nederland vergeleken. Ook wordt bij de scholieren die nog last ervaren, het risico op posttraumatische stressstoornis (PTSS) weergegeven en vergeleken met Nederland. Daarnaast wordt uiteengezet wat de achtergrondkenmerken zijn van scholieren met een risico op PTSS en wie behoren tot de risicogroepen. Tevens worden indicatoren opgesomd die samenhangen met het risico op PTSS. 

  / Lichamelijke gezondheid / 770 kB

 • Gezondheidsmeter 2020: Impact van de coronacrisis Haaglanden

  De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de Gezondheidsmeter 2020. Dit is een landelijk onderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd door alle GGD'en in samenwerking met het CBS en RIVM.

  In deze verdiepende factsheet wordt de impact van de coronacrisis op inwoners van Haaglanden in kaart gebracht. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen 10 verschillende gebieden: gezondheid, financiën, bewegen, roken, alcohol, controle over het leven, angst en depressie, eenzaamheid en stress. Ook is er ingezoomd op de groepen die relatief vaak verbetering en/ of verslechtering hebben ervaren. De gegevens in deze factsheet zijn een momentopname en verzameld vlak vóór de strenge lockdown van 15 december 2020. 

  / Lichamelijke gezondheid / 627 kB