Een ogenblik geduld a.u.b.

Visualisatie vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma regio Haaglanden op postcode-4 niveau (verslagjaar 2023)

In deze factsheet is voor elke gemeente in de regio Haaglanden een overzicht met visualisaties van de vaccinatiegraad in verslagjaar 2023 bijgevoegd. Het betreft de vaccinatiegraad voor D(K)TP, BMR, HPV en MenACWY. Daarnaast is er ook voor elke gemeente, met uitzondering van Den Haag, een visualisatie op postcode-4 (PC4) niveau met het percentage kinderen dat op 2-jarige leeftijd alle vaccinaties heeft ontvangen, waar ze tot dan toe voor in aanmerking kwamen.