Een ogenblik geduld a.u.b.

Gezondheidsverschillen tussen opleidingen, Den Haag (2012-2022)

Inwoners van Den Haag met een meer praktische opleiding voelen zich over het algemeen minder vaak gezond dan inwoners met een meer theoretische opleiding. Dit komt overeen 
met landelijk en internationaal onderzoek. De verwachting was dat gezondheidsverschillen in de toekomst verder zullen toenemen in Nederland. 
Onderzoek van GGD Haaglanden laat zien dat verschillen in ervaren gezondheid tussen meer praktisch en meer theoretisch opgeleide Haagse inwoners in 10 jaar tijd kleiner zijn geworden. Ondanks de gevonden afname zijn er nog steeds grote verschillen in ervaren gezondheid tussen verschillende opleidingen. De relatie tussen verschillende opleidingen en ervaren gezondheid kon niet verklaard worden door andere onderzochte factoren als demografische kenmerken en sociaaleconomische factoren.