Een ogenblik geduld a.u.b.

Gezondheidsmeter 2020: Impact van de coronacrisis Haaglanden

De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de Gezondheidsmeter 2020. Dit is een landelijk onderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd door alle GGD'en in samenwerking met het CBS en RIVM.

In deze verdiepende factsheet wordt de impact van de coronacrisis op inwoners van Haaglanden in kaart gebracht. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen 10 verschillende gebieden: gezondheid, financiën, bewegen, roken, alcohol, controle over het leven, angst en depressie, eenzaamheid en stress. Ook is er ingezoomd op de groepen die relatief vaak verbetering en/ of verslechtering hebben ervaren. De gegevens in deze factsheet zijn een momentopname en verzameld vlak vóór de strenge lockdown van 15 december 2020. 

Download Corona_DEF.pdf
17-01-2022/ 627kB