Een ogenblik geduld a.u.b.

Eindevaluatie MDA++ Haaglanden (2021)

MDA++ is een aanpak voor gezinnen waarin structureel, ernstig huiselijk geweld en/of kindermishandeling voorkomt. De pilot MDA++ Haaglanden is in 2018 opgestart. Sindsdien heeft de afdeling epidemiologie drie evaluaties uitgevoerd, waarvan dit rapport uit 2021 de laatste is. Uit het rapport blijkt dat de meeste procesmatige aanbevelingen uit de voorgaande evaluaties zijn overgenomen, wat heeft geleid tot een verbeterede werkwijze. Hierdoor is de kans van slagen van de aanpak verhoogd. Een aanbeveling is om MDA++ Haaglanden nu de tijd te geven deze verbeterede werkwijze verder te implementeren, en om over enkele jaren een nieuwe evaluatie uit te voeren om de aanpak verder te optimaliseren.