Een ogenblik geduld a.u.b.

De rol van huisartsen in Den Haag bij suïcidepreventie (2021)

Ongeveer de helft van de mensen zoekt in de weken voor de suïcide(poging) hulp bij de huisarts. Dit doen zij meestal met een andere hulpvraag. De huisarts wordt geacht de problematiek te kunnen signaleren en diagnosticeren en in staat te zijn om te verwijzen naar specialistische zorg. 

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een kwalitatief onderzoek naar de rol van Haagse huisartsen bij suïcidepreventie, dat op verzoek van de gemeente Den Haag is uitgevoerd door de afdeling epidemiologie. Samenwerkingspartners bij dit onderzoek waren Indigo (SuNa stuurgroep), Parnassia Groep, Hadoks, HMC, Arts en Zorg, SHG en 113 zelfmoordpreventie.

Het onderzoek geeft inzicht in hoe huisartsen in Den Haag hun rol zien bij suïcidepreventie. Daarnaast legt het bloot welke belemmeringen en facilitators huisartsen ervaren bij het vragen naar suïcidaal gedrag bij patiënten en het begeleiden en doorverwijzen daarvan. Tot slot geeft het inzicht in wat huisartsen nodig hebben om hun rol bij suicide preventie goed uit te kunnen voeren.