Een ogenblik geduld a.u.b.

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021: Impact corona en risico op posttraumatische stressstoornis (PTSS) - verdiepende factsheet Haaglanden

De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Dit is een extra meting in het najaar van 2021 van de vierjaarlijkse landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd om het effect van de coronacrisis bij scholieren in het voortgezet onderwijs te monitoren.

In deze verdiepende factsheet wordt het nog last hebben van ingrijpende gebeurtenissen tijdens de coronaperiode van scholieren van middelbare scholen in kaart gebracht voor de gemeenten in Haaglanden en worden de cijfers van Haaglanden en Nederland vergeleken. Ook wordt bij de scholieren die nog last ervaren, het risico op posttraumatische stressstoornis (PTSS) weergegeven en vergeleken met Nederland. Daarnaast wordt uiteengezet wat de achtergrondkenmerken zijn van scholieren met een risico op PTSS en wie behoren tot de risicogroepen. Tevens worden indicatoren opgesomd die samenhangen met het risico op PTSS.