Een ogenblik geduld a.u.b.

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021: Alcohol - verdiepende factsheet Haaglanden

De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Dit is een extra meting in het najaar van 2021 van de vierjaarlijkse landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd om het effect van de coronacrisis bij scholieren in het voortgezet onderwijs te monitoren.

In deze verdiepende factsheet wordt het alcoholgebruik van scholieren van middelbare scholen in kaart gebracht voor de gemeenten in Haaglanden en worden de cijfers van Haaglanden en Nederland vergeleken. Daarnaast wordt uiteengezet wat de achtergrondkenmerken zijn van scholieren die alcohol drinken en wie behoren tot de risicogroepen. Tevens worden indicatoren opgesomd die samenhangen met het alcoholgebruik. 

02-02-2023/ 616914kB