Een ogenblik geduld a.u.b.

Beweeg- en zitgedrag: resultaten van de Beweegmonitor 2021

De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van de Beweegmonitor 2021: een pilotonderzoek naar de relatie tussen beweeg- en zitgedrag en ervaren gezondheid bij volwassenen. Ook is in dit onderzoek het gebruik van activity trackers in kaart gebracht en de mate waarin zelfgerapporteerd zitgedrag overeenkomt met objectief gemeten zitgedrag. 

Deze factsheet geeft inzicht in het beweeg- en zitgedrag van volwassenen, zowel subjectief (d.m.v. vragenlijstonderzoek) als objectief (met beweegmeters) bepaald. Zo’n 400 inwoners van regio Haaglanden en regio Twente hebben hiervoor een vragenlijst over hun beweeg- en zitgedrag ingevuld en een week lang een beweegmeter gedragen. Ook wordt het zitgedrag op week- en weekenddagen voor verschillende activiteiten in beeld gebracht, evenals de eigen inschatting van het aantal uren dat men per dag zit. Daarnaast wordt ingegaan op het gebruik van een app of activity tracker om eigen activiteiten te meten. Waar mogelijk zijn de cijfers gepresenteerd naar leeftijd (18-64 jr/ 65+) en geslacht (man/vrouw). 

02-02-2023/ 763599kB