Een ogenblik geduld a.u.b.

Aanpak suïcidepreventie - pilot SuNa - Wassenaar (2023)

De gemeente Wassenaar heeft in 2021 de suïcidepreventie aanpak SuNa geïmplementeerd. 
GGD Haaglanden onderzocht wat deze suïcidepreventie aanpak oplevert voor inwoners en huisartsen en wat er eventueel beter kan. De resultaten van dit kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek staan beschreven in dit rapport. De conclusie is dat de ervaringen met SuNa (zeer) positief zijn. Zowel cliënten als betrokken huisartsen zijn positief over de suïcidepreventie-aanpak. Cliënten zijn zelfs zeer positief. Ze voelen zich gehoord, gesteund en op weg geholpen. 
De SuNa-casemanager heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Op de vraag of SuNa ze geholpen heeft, antwoorden cliënten volmondig ‘ja’. Huisartsen geven aan dat SuNa hen ontlast, zowel in tijdsbesteding als in het gevoel van verantwoordelijkheid (een huisarts zegt letterlijk: ‘Ik slaap er beter door’). De huisartsen die deelnamen aan de evaluatie van de pilot willen graag dat SuNa wordt voortgezet.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Wassenaar en in samenwerking met Indigo Preventie.