Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe cijfers, onderwerpen en functionaliteiten

door Nelly van der Meer
De resultaten van de corona Gezondheidsmonitor Jeugd zijn openbaar. Daarnaast zijn er nieuwe cijfers voor de onderwerpen 'armoede' en 'gezondheidsvaardigheden', zijn kaarten van de Atlas Leefomgeving ingebed en kunt u niet alleen zoeken op thema, maar ook op doelgroep (leeftijdscategorie).

Nieuwe cijfers over armoede en gezondheidsvaardigheden
Daarnaast zijn binnen het thema Participatie voor de volgende onderwerpen nieuwe getallen beschikbaar:

Leefomgeving in kaart gebracht
Op de Atlas Leefomgeving, een product van de overheid, kunt u (de kwaliteit van) uw leefomgeving verkennen en ontdekken. Om het u makkelijk te maken, zijn op onderstaande dashboards relevante kaarten uit de Atlas Leefomgeving ingebed. Op die manier kunt u in één oogopslag zien hoe de situatie is in uw geselecteerde gemeente of Haaglanden als regio.

  • Geluidshinder: geluid door wegverkeer, geluid door alle geluidsbronnen en stiltegebieden
  • Hitte en verkoeling: gevoelstemperatuur in graden Celsius op een zomerse dag, het stedelijk hitte-eiland effect en het verkoelende effect van groen en blauw
  • Groen: groenkaart (inclusief agrarisch gebied)

Zoeken op doelgroep
De Gezondheidsgids was tot heden alleen ingedeeld op thema, waaronder weer verschillende onderwerpen vallen. Vaak is voor een onderwerp informatie beschikbaar voor verschillende doelgroepen, zoals Volwassen of Jongeren. 

Wilt u weten over welke onderwerpen allemaal informatie beschikbaar is voor een specifieke doelgroep, dan kunt u daar nu eenvoudig op zoeken. 
Op de hoofdpagina zijn knoppen toegevoegd waarmee u een overzicht krijgt van de beschikbare informatie voor de volgende doelgroepen:

  • Kinderen (0 tot 12 jaar)
  • Jongeren (12 tot 18 jaar)
  • Volwassenen (18 tot 65 jaar)
  • Ouderen (65+)

Gemeentelijke resultaten corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021
Tot slot zijn voor maar liefst 19 onderwerpen de resultaten van de corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 op gemeentelijk of regionaal niveau beschikbaar. Dat heeft niet alleen nieuwe cijfers opgeleverd, maar ook nieuwe onderwerpen: 'geluk', 'lichamelijke klachten' en 'weerbaarheid en veerkracht'. Zie hier een overzicht van onderwerpen met nieuwe jeugddata.