Een ogenblik geduld a.u.b.

Gezondheid en welzijn van jeugd tijdens de coronacrisis: bekijk de cGMJ 2021 resultaten

door Nelly van der Meer
Gewoonlijk wordt eens in de vier jaar door alle GGD’en in samenwerking met GGD GHOR Nederland en het RIVM de Gezondheidsmonitor Jeugd (GMJ) uitgevoerd. Vanwege de coronapandemie vond medio september 2021 een extra meting plaats (cGMJ). Dit heeft een schat aan informatie opgeleverd.

Voor de volgende onderwerpen zijn de resultaten van deze extra vragenlijst op gemeentelijk OF regionaal niveau beschikbaar (doelgroep Jongeren):  

Thema Participatie

Thema Lichamelijke gezondheid

Thema Psychische gezondheid

Thema Sociale gezondheid

Thema Kwetsbaar

Thema Leefstijl

Coronavirus

Op het dashboard Coronavirus is te zien wat de gevolgen van de coronacrisis waren op de gezondheid en het welbevinden van jongeren.