Een ogenblik geduld a.u.b.

Aanvullende verdiepende factsheets Gezondheidsmeter 2020

door Nelly van der Meer

Eerder verschenen op basis van de Gezondheidsmeter 2020 per gemeente verdiepende factsheets. Ook over de volgende 6 onderwerpen zijn nu factsheets beschikbaar: overgewicht, roken, hitte en verkoeling, geurhinder door houtstook, risico op angst en depressie en stress.

De Gezondheidsmeter is een landelijk onderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd door alle GGD'en in samenwerking met het CBS en RIVM. In 2020 vond de laatste Gezondheidsmeter plaats. Kerngetallen hieruit zijn al te vinden in de datadashboards onder de verschillende thema’s. 

Voor een aantal onderwerpen zijn verdiepende analyses gedaan en uitgewerkt in factsheets per Haaglanden gemeente. Deze zijn te vinden onder publicaties/rapportages en gerangschikt naar thema. De verdiepende factsheets over Overgewicht en Roken vindt u onder thema Leefstijl
Voor Hitte en verkoeling en Geurhinder door houtstook is dat thema Leefomgeving en voor Risico op angst en depressie en Stress het thema Psychische gezondheid