Een ogenblik geduld a.u.b.

Vaccinatiegraad voor alle RVP vaccinaties in alle stadsdelen in Den Haag (fors) gedaald

door Nelly van der Meer

Cijfers over de vaccinatiegraad in 2023 voor vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) per wijk en stadsdeel in Den Haag zijn nu beschikbaar.

Het nieuw verschenen rapport Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in Den Haag geeft inzicht in de vaccinatiegraad (verslagjaar 2023) van verschillende vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) op stadsdeel- en wijkniveau in Den Haag. 

Voor zeven vaccinaties (DKTP en BMR zuigelingen, DKTP kleuters, DTP en BMR schoolkinderen en HPV meisjes en MenACWY adolescenten werd per stadsdeel en wijk de vaccinatiegraad onderzocht. Het beeld dat uit deze analyses naar voren komt is dat de vaccinatiegraad voor alle vaccinaties in alle stadsdelen is gedaald. Deze dalende trend is ook landelijk en in de overige vier grootste steden (G4) zichtbaar. 

De cijfers zijn ook beschikbaar op het dashboard Vaccinatiegraad.