Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoek Geboortezorg Zoetermeer

door Willemieke Ligtenberg

GGD Haaglanden heeft in opdracht van de gemeente Zoetermeer onderzoek gedaan naar mogelijke gevolgen van veranderingen in de geboortezorg in Zoetermeer op de gezondheid en het welzijn van zwangeren en baby’s. Dit omdat het HagaZiekenhuis heeft aangekondigd dat het zorgaanbod in Zoetermeer zal veranderen, met een mogelijke sluiting van de acute geboortezorg in het ziekenhuis.

Breed onderzoek

Het HagaZiekenhuis zal naar verwachting medio april 2024 een besluit nemen over de toekomst van de geboortezorg in Zoetermeer. Bij dit besluit worden 3 rapporten meegenomen, waaronder het onderzoek van GGD Haaglanden. Hiernaast brengen het Netwerk Acute Zorg West (NAZW) en het adviesbureau Strategies in Regulated Markets (SiRM) elk een rapport uit.

Het rapport van de GGD

Het onderzoek van GGD Haaglanden omvat individuele interviews met:

  • zwangere vrouwen;
  • pas bevallen moeders;
  • verloskundigen;
  • een klinisch verloskundige;
  • gynaecologen.

Hierbij is gevraagd naar de verwachte knelpunten en gevolgen in de hypothetische situatie waarin de verloskamers in Zoetermeer zouden sluiten. Daarnaast is er literatuuronderzoek gedaan naar de invloed van een langere reistijd naar het ziekenhuis bij een bevalling.

Het rapport beschrijft zowel de uitkomsten van de interviews als de bevindingen uit het literatuuronderzoek. Het geeft inzicht in de directe en indirecte gevolgen die geïnterviewden verwachten voor gezondheid en welzijn van zwangeren en baby’s.