Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe en geactualiseerde onderwerpen beschikbaar

door Nelly van der Meer

Per heden zijn er nieuwe onderwerpen toegevoegd aan de Gezondheidsgids Haaglanden, namelijk Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz)Zorg voor de Jeugd en Stapeling van voorzieningen in het sociaal domein. Tevens zijn er voor de volgende onderwerpen recentere cijfers beschikbaar: Personen met verward gedrag, Huiselijk geweldOuderenmishandeling, Statushouders en Vaccinatiegraad. Ook nieuw in het menu is de sectie Publicaties/ rapportages.

Binnen het thema Gezondheidszorg zijn drie onderwerpen beschikbaar die nog niet eerder waren gepubliceerd op de Gezondheidsgids: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorg voor de Jeugd. Het onderwerp Stapeling van voorzieningen in het sociaal domein is nieuw onder het thema Kwetsbaar.

Binnen laatstgenoemde thema zijn ook een aantal onderwerpen geactualiseerd: Personen met verward gedrag, Huiselijk geweld en Ouderenmishandeling

Ook geactualiseerd zijn de onderwerpen Statushouders (thema Bevolking) en Vaccinatiegraad (thema Gezondheidszorg). Let op: dit betreft vaccinaties die via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) worden gegeven en niet voor Corona. Voor vaccinatiecijfers betreffende Corona wordt u verwezen naar het Dashboard Coronavirus.

Nieuw in het menu is de sectie Publicaties/ rapportages. Hier staan publicaties en rapportages van onderzoeken die uitgevoerd zijn door GGD Haaglanden. Ook nieuwe rapportages worden op deze pagina gepubliceerd.