Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe Kernboodschappen voor gemeenten

door Nelly van der Meer
Wat zijn opvallende ontwikkelingen in de verschillende gemeenten? Welke integrale beleidsadviezen heeft GGD Haaglanden naar aanleiding hiervan opgesteld? Bekijk de Kernboodschappen 2023.

Alle inwoners van regio Haaglanden zouden gelijke kansen moeten hebben op een goede gezondheid. Er zijn echter verschillen in de gezondheid tussen groepen inwoners. Om deze effectief aan te pakken zijn een lange-termijn aanpak en een integrale benadering nodig. Daarover geeft GGD Haaglanden periodieke, integrale beleidsadviezen aan de gemeenten; de Kernboodschappen. 

De Kernboodschappen zijn bedoeld om gemeenten in regio Haaglanden handvatten te geven om de gezondheidssituatie van hun inwoners te verbeteren, nu en in de toekomst. Op basis van de cijfers uit de Gezondheidsmonitoren worden er, samen met de gemeenten, voor elke gemeente nieuwe kernboodschappen opgesteld. In het voorjaar 2023 zijn de Kernboodschappen, gebaseerd op landelijke speerpunten en cijfers uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen (2020) en de coronagezondheidsmonitor Jeugd (2021), gepresenteerd aan gemeenten. 

De kernboodschappen zijn hier terug te vinden.