Een ogenblik geduld a.u.b.

Leefstijl - Roken: dashboard en verdiepende factsheets aangepast

door Nelly van der Meer
Op het dashboard Roken (thema Leefstijl) en in de verdiepende factsheets over roken (Gezondheidsmeter 2020), is het percentage zware rokers aangepast.

Iemand die minimaal 20 sigaretten per dag rookt, is een zware roker. Het aandeel inwoners dat aan dit criterium voldoet, is voor alle gemeenten en Haaglanden opnieuw berekend. Waar eerder het percentage zware rokers was berekend op basis van het totaal aantal rokers, wordt nu het percentage zware rokers ten opzichte van het totale aantal inwoners (rokers en niet-rokers) weergegeven. Dit is in lijn met de wijze waarop het Trimbos instituut het aandeel zware rokers presenteert. 

De nieuwe getallen zijn te vinden op het dashboard Roken (thema Leefstijl) en in de Gezondheidsmeter 2020 verdiepende factsheets over roken.