Een ogenblik geduld a.u.b.

Hoe gaan jeugdverpleegkundigen om met suïcidaal gedrag van jongeren in het voortgezet onderwijs in Den Haag?

door Nelly van der Meer
GGD Haaglanden deed kwalitatief onderzoek naar de rol van jeugdverpleegkundigen bij het signaleren van suïcidaal gedrag bij jongeren. Lees het rapport.

Suïcide is de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren. Het vroegtijdig signaleren van suïcidaal gedrag is daarom heel belangrijk. Jeugdverpleegkundigen van het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) spelen daarin een belangrijke rol: zij zien en spreken jongeren op het voortgezet onderwijs. Aan hen is gevraagd hoe zij omgaan met dit soort signalen en wat zij zien als aandachtspunten bij het vervullen van hun signalerende rol. De uitkomsten staan beschreven in dit rapport