Een ogenblik geduld a.u.b.

Gemeentelijke resultaten Gezondheidsmeter 2020 openbaar

door Richard van den Berg
Vanaf vandaag staan de gemeentelijke resultaten van de Gezondheidsmeter 2020 in de Gezondheidsgids. Voor veel thema's zijn er nieuwe cijfers, zoals leefstijl, lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en leefomgeving. Elk onderwerp heeft een dashboard, zo zijn er onder andere dashboards voor de onderwerpen roken, eenzaamheid en geluidshinder. Op het dashboard worden de resultaten uitgesplitst naar leeftijd, opleidingsniveau en moeite met rondkomen. Waar mogelijk is er vergeleken met voorgaande jaren.

Over de Gezondheidsmeter 2020 
Afgelopen najaar hebben de GGD-en in Nederland, in samenwerking met GGD GHOR Nederland, het RIVM en het CBS, de Gezondheidsmeter 2020 uitgevoerd. Dit onderzoek is landelijk ook bekend onder de naam Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020. 
In totaal hebben bijna 540.000 inwoners van 18 jaar en ouder aan het onderzoek deelgenomen door een vragenlijst over hun gezondheid, leefstijl en welzijn in te vullen; in regio Haaglanden waren dit er ruim 24.000. In de factsheet methode en respons is meer informatie vinden over de respons per gemeente, leeftijdsgroep en geslacht. 

In juni zijn de regionale en landelijke cijfers gepubliceerd op Atlas VZinfo | Kaarten Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen; de onderliggende cijfers zijn te vinden op CBS Statline en RIVM Statline via opendata.cbs.nl/statline en statline.rivm.nl