Een ogenblik geduld a.u.b.

7 onderwerpen geactualiseerd

door Nelly van der Meer
Voor de onderwerpen Bevolkingsomvang en samenstelling en  Arbeidsparticipatie zijn de nieuwste CBS cijfers opgenomen. Cijfers over de onderwerpen SterfteTuberculoseDaklozen en  Leefbaarheid en Veiligheid waren tot nu toe alleen beschikbaar als PDF, maar zijn omgezet naar een interactief dashboard met de meest recente cijfers. Voor gemeente Den Haag zijn er over het onderwerp Sterfte extra figuren beschikbaar. Bij het onderwerp Tuberculose zijn voornamelijk regionale cijfers en voor het onderwerp Daklozen alleen cijfers over Den Haag voorhanden. Het onderwerp Lichaamsgewicht is aangevuld met gegevens over jeugd (2 t/m 15 jaar). Op het dashboard Leefbaarheid en Veiligheid tot slot vindt u de Leefbaarometerscore van uw gemeente en gidsen we u naar relevante, gerelateerde websites.